Цени на скок с парашут

цени

Скок - „Тандем” от 4000 м - 350.00 лв.


Видео с външна камера - 139.00 лв.

Фото с външна камера - 139.00 лв.

Видео+Фото с външна камера - 205.00 лв.


Видео с хенди камера - 70.00 лв.


Скок с парашут (за лицензирани парашутисти)

 

Височина на скока 1500 м. - 30.00 лв.

Височина на скока 4000 м. - 50.00 лв.

Височина на скока 4500 м. - 60.00 лв.


ПЛАЩАНЕ

Титуляр: Скайвектор ЕООД
Банка: Юробанк България АД
Сметка: BG77BPBI79451069761501

Допълнителни услуги (за лицензирани парашутисти):

 

Наем пълна екипировка на скок - 15.00 лв.

Скатаване на главен парашут - 8.00 лв.

Скатаване на запасен парашут - 80.00 лв.

 

 

Забележка: Външна камера означава, когато лицензиран опитен парашутист скача заедно с тандема и заснема целият полет. Хенди камера означава, че на лявата ръка на тандемния инструктор има камера и той прави заснемането.

Тандемен скок с парашут